Harry HR

Join Forces for Success

Explore partnership opportunities with Harry HR and unlock new avenues of success. Whether you’re an HR organization, IT company, or reseller, collaborate with us to deliver cutting-edge solutions and drive innovation in the Employee Experience realm.

Join our network of like-minded professionals and together, let’s shape the future of work.

Side view of four young cheerful employees waving hands to smartphone camera

Meet Harry HR

Welcome to Harry HR, a rapidly growing SaaS scale-up company dedicated to revolutionizing the Employee Experience landscape. Our cutting-edge platform is designed to empower organizations by enhancing työntekijöiden sitoutuminen and satisfaction, ultimately driving productivity and retention.

At Harry HR, we thrive on collaboration and value-driven partnerships. We’re constantly seeking like-minded organizations to join us in our mission to innovate and deliver exceptional services to our clients.

We’re particularly interested in forging partnerships with sales, HR, and IT companies. Ideal partners are innovative, agile, and customer-centric, sharing our commitment to shaping the future of the workplace.

If you’re passionate about transforming Employee Experience, we invite you to connect with us today. Together, let’s empower organizations to create more fulfilling and sustainable workplaces.

Myyntikumppanit

Myyntikumppanina sinulla on mahdollisuus edistää ja myydä työntekijäkokemusta tarjoavaa järjestelmääsi asiakkaillesi. Alustamme on suunniteltu auttamaan organisaatioita parantamaan työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta, mikä puolestaan voi johtaa tulojen ja kannattavuuden kasvuun. Myyntikumppanina hyödyt kattavista koulutus- ja tukiohjelmistamme sekä anteliaasta provisiorakenteestamme.

Myyntikumppanit Harry HR
HR Partners Harry HR

HR-kumppanit

As an HR partner, you will have the opportunity to integrate our employee experience platform into your HR services and solutions. Our platform is designed to help organizations improve työntekijöiden tyytyväisyys and retention, as well as streamline HR processes. As an HR partner, you will benefit from our comprehensive training and support programs, as well as our competitive pricing structure.

IT / Data-kumppanit

IT-kumppanina sinulla on mahdollisuus tehdä kanssamme yhteistyötä kehittääksemme ja toteuttaaksemme räätälöityjä ratkaisuja, jotka integroivat työntekijäkokemusalustamme olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin. Alustamme on suunniteltu joustavaksi ja skaalautuvaksi, ja teemme tiivistä yhteistyötä IT-kumppaniemme kanssa varmistaaksemme saumattoman integroinnin ja optimaalisen suorituskyvyn. IT-kumppanina hyödyt kattavista koulutus- ja tukiohjelmistamme sekä innovatiivisesta ja yhteistyöhön perustuvasta työkulttuuristamme.

IT- ja datakumppanit - Harry HR