Kunnollisen Onboarding Journey -toimintamatkan suunnittelun tärkeys

Tämä artikkeli on kirjoitettu englanniksi ja käännetty automaattisesti. 
Vaihda sivuston kieli, jos haluat lukea artikkelin kirjoitetulla kielellä.

Asianmukainen perehdytys on tärkeä osa työntekijän kokemusta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että jäsennelty perehdytysprosessi voi lisätä uusien työntekijöiden sitoutumista jopa 82%. Tarjoamalla uusille työntekijöille työkaluja, resursseja ja tukea, joita he tarvitsevat menestyäkseen, organisaatiot voivat luoda heille edellytykset pitkäaikaiseen menestykseen.

Hyvät sisäänpääsymatkat ovat kriittisiä positiivisen Employee Experiences:n kannalta.

Hyvin suunnitellun perehdyttämismatkan tulisi sisältää sekä käytännön että kulttuurisia elementtejä. Paperityöstä ja perehdyttämistilaisuuksista mentorointiohjelmiin ja sosiaalisiin tapahtumiin - perehdyttämisprosessi olisi räätälöitävä kunkin työntekijän erityistarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Onnistuneen perehdyttämisen avaintekijät

Mitkä ovat siis onnistuneen perehdytyksen keskeiset osatekijät? Seuraavassa on muutamia asioita, jotka kannattaa pitää mielessä:

  1. Selkeät odotukset: Uusilla työntekijöillä pitäisi olla alusta alkaen selkeä käsitys siitä, mitä heiltä odotetaan. Tämä sisältää heidän työtehtävänsä, suorituskykymittarit ja kaikki muut asiaankuuluvat tiedot.
  2. Jatkuva palaute: Säännöllinen palaute on tärkeää, jotta uudet työntekijät voivat sopeutua uusiin tehtäviinsä ja vastuualueisiinsa. Esimiesten tulisi sopia säännöllisistä tapaamisista, joissa he voivat antaa palautetta ja vastata mahdollisiin kysymyksiin.
  3. Kannustava kulttuuri: Työntekijöiden sitouttamisen kannalta on ratkaisevan tärkeää, että kulttuuri on kannustava ja tervetulleeksi toivottava. Kannusta tiimin jäseniä toivottamaan uudet työntekijät tervetulleiksi ja tarjoa tilaisuuksia seurusteluun ja tiimin rakentamiseen.

Kun organisaatiot käyttävät aikaa kattavan perehdyttämisprosessin suunnitteluun, ne voivat valmistella työntekijöitään pitkäaikaiseen menestykseen. Asianmukaisen perehdyttämisen hyödyt ovat selvät, sillä se lisää työntekijöiden pysyvyyttä ja parantaa yleistä työtyytyväisyyttä.

Kunnollisen Onboarding Journey -toimintamatkan suunnittelun tärkeys

Uusien sukupolvien huomioon ottaminen
Paranna työntekijöiden kokemuksia

Oletko kiinnostunut parantamaan työntekijäkokemuksia organisaatiossasi? Ota yhteyttä tai kysy lisätietoja. Tavoitteenamme on tarjota loistavia työkokemuksia kaikille työntekijöille, ja jaamme mielellämme näkökulmamme ja kokemuksemme kanssasi.