Harry HR

Aktivoi tai poista SatisQuestions käytöstä.

Jos haluat poistaa käytöstä tai aktivoida yhden tai useamman Tyytyväisyyskyselyn meneillään olevasta työntekijäkyselystä, siirry ensin Harry HR Dashboardin Tyytyväisyyskyselyjen yleiskatsaukseen.

Yleiskatsauksen minkä tahansa rivin jälkeen on kytkin, jolla voit aktivoida tai deaktivoida pilarin, alasarakkeen tai tietyn SatisQuestion-kysymyksen.

Jos SatisQuestion puuttuu yleiskatsauksesta, tarkista, että yleiskatsauksen yläosassa on Show Inactive (Näytä inaktiivinen) -vaihtoehto. Oletusarvoisesti inaktiiviset elementit eivät näy yleiskatsauksissa. Jos kytket tämän päälle, kaikki inaktiiviset elementit näkyvät myös.

Pilarin, alapilarin tai tietyn SatisQuestion-kysymyksen poistaminen käytöstä vaikuttaa välittömästi. Näitä SatisQuestion-kysymyksiä ei enää näytetä kaikille työntekijöillesi tai kohdennetuille työntekijöille.

Aktivoi tai poista SatisQuestions käytöstä.
Miten arvioisit tätä artikkelia?