De sociale kennisbank is altijd up-to-date en relevant

Op een laagdrempelige manier kennis opbouwen en delen

De kennisbank module in het Harry van HR platform is naadloos verbonden met de medewerkersapp. Hierdoor heeft iedere medewerker altijd alle relevante informatie over bijvoorbeeld werkprocessen ‘op zak’. Met de inzet van sociale elementen wordt aan medewerkers gevraagd of de geraadpleegde kennis nog relevant en up-to-date is zodat het proces van kennis opbouwen en bijwerken geactiveerd wordt binnen de organisatie.

Iedere medewerker kan een nieuw kennisbank-item aanmaken en ter goedkeuring naar de betrokken manager sturen. Wanneer de manager het kennisbank goedkeurt zal de medewerker die het item heeft aangedragen beloond worden middels het Employee Loyalty Program. Zo wordt het delen van kennis gewaardeerd. Nieuwe items krijgen direct zichtbaarheid in de organisatie op de Social Wall.

Hoe werkt die ene applicatie ook alweer?

Dit soort vragen beantwoord Harry van HR met
de sociale kennisbank voor organisaties.

Harry van HR ondersteunt duurzame groei voor onder meer

Kennis vinden moet geen speurtocht worden

Veel organisaties werken met een zogenaamd Document Management Systeem (DMS) om kennis en procedures te waarborgen. Hierdoor ontstaat een extra drempel voor medewerkers om kennis op te bouwen en vervolgens zichtbaar te maken binnen de organisatie. Ze moeten immers begrijpen hoe het DMS werkt.

De sociale kennisbank van Harry is eenvoudig in gebruik en stimuleert de gebruiker om het item zo op te bouwen dat deze kort en bondig is maar wél goed vindbaar. Sterker nog; met het Enterprise pakket van Harry van HR koppelen we een virtuele assistant aan de kennisbank zodat medewerkers alle kennis kunnen raadplegen door een vraag te stellen aan Harry van HR.

Ter verbeelding:
Medewerker: “Harry, ik wil graag weten wat het beleid is omtrent thuiswerken, kun je me dat vertellen?”.
Harry: “Je mag als medewerker thuiswerken indien je hier goedkeuring van hebt verkregen van je direct leidinggevende. Heb ik je vraag zo voldoende beantwoord?”.

Wanneer de medewerker graag meer informatie wilt of een persoonlijk antwoord dan kan hij of zij een vraag doorzetten naar een ‘fysieke’ collega. Deze ‘open vraag’ wordt zichtbaar voor de betrokken manager in het dashboard van waaruit de vraag kan worden beantwoord.

[everest_form id="216"]

Contact opnemen?

Telefoon
071 – 569 0220

Adres
Eerste Stationsstraat 185 te Zoetermeer

Email
hi@harryhr.com