Εδώ για να σας βοηθήσω 🚀

🔀 ΛΙΓΌΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΈΣ HR, ΛΙΓΌΤΕΡΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΌΤΗΤΑ
Η πλατφόρμα Harry HR είναι σε θέση να αντικαταστήσει το τρέχον intranet, την πλατφόρμα ερευνών, το LMS και πολλά άλλα εργαλεία HR, τα οποία μειώνουν την πολυπλοκότητα του ψηφιακού τοπίου HR του οργανισμού σας.

⏱ ΠΕΡΊΠΑΤΟΣ 30 ΛΕΠΤΏΝ
Ένας από τους Εμπειρογνώμονες Εμπειρίας Εργαζομένων μας θα σας καθοδηγήσει μέσα σε μόλις 30 λεπτά στο Harry HR EXP. Αυτό θα σας δώσει μια πλήρη επισκόπηση των λειτουργιών και της ευκολίας χρήσης του. Φυσικά, οι ερωτήσεις είναι ευπρόσδεκτες.