Platform for medarbejderoplevelser uden overraskelser

ūüĒģ KRYSTALKLAR
Vi mener, at vores aktiviteter kun kan være bæredygtige, hvis vi leverer et ordentligt og anstændigt produkt, herunder de vedlagte betingelser.

ūüĒź DIN SIKKERHED ER VIGTIG FOR OS
Vi overf√łrer en masse f√łlsomme data. Derfor arbejder vi kun efter europ√¶iske GDPR- og ISO 27001-procedurer.

Betingelser for service

Disse servicevilk√•r ("Generelle vilk√•r") regulerer brugen af og abonnementet p√• webstedet og/eller Harry HR-platformen, der udbydes af ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Ved at f√• adgang til Hjemmesiden og/eller Harry HR-platformen eller ved at Parterne underskriver eller accepterer denne aftale, accepterer du de Generelle Vilk√•r p√• dine egne vegne som Bruger og/eller, i givet fald, p√• vegne af den organisation, du repr√¶senterer ("Kunden"), medmindre du har en afl√łser for en skriftlig aftale med Harry HR.

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

F√łlgende udtryk med store bogstaver har den betydning, der er angivet nedenfor:

 1. "Aktiv bruger" betyder en bruger, som er blevet inviteret til at deltage i Harry HR-platformen, som er registreret på Harry HR-platformen, og hvis registrering ikke er blevet deaktiveret af kunden eller af Harry HR efter kundens anvisninger;
 2. "Tilknyttet" betyder b√•de (a) enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under f√¶lles kontrol med en part. Med henblik p√• at henvise til en tilknyttet virksomhed i henhold til denne aftale forst√•s ved "kontrol" (herunder udtrykkene "kontrollerende" og "under f√¶lles kontrol med"): (i) ejerskab af mere end 50% af en s√•dan virksomheds egenkapital eller reelle interesser eller ret til at stemme for eller udpege et flertal af bestyrelsen eller et andet ledelsesorgan for en s√•dan virksomhed, eller (ii) bef√łjelse til direkte eller indirekte at lede eller foranledige ledelsen og politikken for en s√•dan virksomhed p√• nogen m√•de, uanset om det sker gennem ejerskab af stemmeberettigede v√¶rdipapirer, ved kontrakt eller p√• anden m√•de;
 3. "Kundedata" betyder ethvert indhold, som kan omfatte Brugernes personlige oplysninger, som Kunden eller Brugerne indsender eller overf√łrer til Harry HR i forbindelse med Tjenesterne, herunder tilpassede sp√łrgsm√•l udarbejdet af Brugerne, svar p√• unders√łgelser, svar p√• afstemninger, billeder og kommentarer;
 4. "Personlige kundeoplysninger" betyder alle personlige oplysninger, der er indeholdt i kundedata;
 5. "Ikrafttr√¶delsesdato" betyder (i) for en Bruger den f√łrste dato, hvor en Bruger fik adgang til Hjemmesiden eller Harry HR-platformen; eller (ii) for en Kunde den sidste dato, hvor begge Parter underskrev de Generelle Vilk√•r eller den dato, hvor Kunden accepterede de Generelle Vilk√•r, alt efter hvad der er relevant;
 6. "Harry HR-platformen" betyder de v√¶rkt√łjer og den platform til engagement p√• arbejdspladsen, som Harry HR markedsf√łrer som "Harry HR" og som Kunden eller Brugerne har adgang til;
 7. "Parter" betyder (i) Harry HR og kunden eller (ii) Harry HR og en bruger, alt efter hvad der er relevant;
 8. "Personlige oplysninger" har den betydning, der er fastsat i databeskyttelseslovgivningen;
 9. "Love om beskyttelse af privatlivets fred": alle gældende love, bestemmelser og retningslinjer om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, der regulerer beskyttelsen af personlige oplysninger;
 10. "Fortrolighedspolitik" betyder Harry HR's fortrolighedspolitik, der findes på https://harryhr.com/privacy.
 11. "F√łlsomme personoplysninger" har den betydning, der er fastsat i databeskyttelseslovgivningen, og kan omfatte race, etnicitet, national oprindelse, religi√łst tilh√łrsforhold, seksuel orientering eller fysisk eller psykisk handicap;
 12. "Kontraktansat(e) med en kunde" betyder enhver bruger, som Kunden har inviteret til at indsende svar p√• unders√łgelser, svar p√• afstemninger, kommentarer, feedback og forslag via Harry HR-platformen, herunder enhver ansat hos Kunden;
 13. "L√łbetid" har den betydning, der er angivet i afsnit 8.1 (L√łbetid);
 14. "Bruger" betyder, alt efter omstændighederne, enhver bruger af webstedet eller enhver person, som kunden giver adgang til Harry HR-platformen, herunder kontoadministratorer, virksomhedsledere, gruppeledere og enhver kontraktansat medarbejder hos en kunde; og
 15. "websted": det offentlige websted, der findes p√• https://HarryHR.com/, og dets s√łsterwebsteder, der udbydes af Harry HR (herunder https://harryhr.com/how-to ).
 16. Udtrykket "herunder" er ikke begrænsende og betyder "herunder, uden begrænsning.

2. ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN

 1. Hjemmeside. Brugerne kan f√• adgang til og bruge webstedet i overensstemmelse med de generelle vilk√•r. Harry HR kan til enhver tid og uden varsel √¶ndre indholdet, funktionerne og funktionerne p√• webstedet. Harry HR kan til enhver tid, midlertidigt eller permanent, begr√¶nse eller suspendere adgangen til webstedet efter eget sk√łn, herunder for at foretage opgraderinger og vedligeholdelse af webstedet.
 2. Tjenester. I L√łbetiden (som defineret i afsnit 8.1 (L√łbetid)) giver Harry HR Kunden og dennes brugere og associerede virksomheder ret til at f√• adgang til og bruge Harry HR-platformen og eventuelle relaterede tjenester i overensstemmelse med de generelle vilk√•r ("Tjenesterne").
 3. Revisioner af tjenester. Harry HR skal tilbyde Tjenesterne i v√¶sentlig overensstemmelse med beskrivelsen p√• sit websted og den tilh√łrende dokumentation. Harry HR kan til enhver tid og uden varsel revidere indholdet, funktionerne og funktionerne i Harry HR-platformen. Harry HR giver Kunden et forudg√•ende varsel, hvis der sker en √¶ndring af Harry HR-platformen, som medf√łrer en samlet v√¶sentlig forringelse af Harry HR-platformens form√•l. Hvis der sker en s√•dan v√¶sentlig forringelse, og Kunden p√•virkes v√¶sentligt i sin brug af Harry HR-platformen, kan Kunden opsige sit abonnement i overensstemmelse med afsnit 8.2(ii).
 4. Midlertidig afbrydelse af tjenesterne. Harry HR kan midlertidigt begr√¶nse eller suspendere Tjenesterne fra tid til anden efter eget sk√łn, herunder for at foretage opgraderinger af og vedligeholdelse af Harry HR-platformen. Kunden kan til enhver tid konsultere Harry HR's statusside (https://harryhr.statuspage.io), hvor der gives et rimeligt varsel forud for planlagt vedligeholdelse, som kan p√•virke tilg√¶ngeligheden af Harry HR-platformen.
 5. Uacceptabel brug. Kunden og brugerne m√• ikke, og m√• ikke fors√łge at, eller tillade tredjeparter at: (i) dele ikke-offentlige funktioner eller indhold af webstedet eller Harry HR-platformen med nogen tredjepart; (ii) kopiere, duplikere, foretage reverse engineering, dekompilere, afkode, dekryptere, afmontere, registrere, √¶ndre, forbedre, √¶ndre, sammensmelte, tilpasse, overs√¶tte, skabe afledte v√¶rker eller p√• anden m√•de reproducere nogen del af webstedet eller Harry HR-platformen (for at g√łre det klart, m√• Kunden og Brugerne ikke f√• adgang til webstedet eller Harry HR-platformen for at opbygge et produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med tjenesterne, eller for at opbygge et produkt ved hj√¶lp af id√©er, funktioner, funktioner eller grafik, der ligner dem fra webstedet eller Harry HR-platformen); (iii) sende virus, orme, tidsbomber, trojanske heste eller andre skadelige eller ondsindede koder, filer, scripts, agenter eller programmer; (iv) fors√łge at f√• uautoriseret adgang til eller forstyrre integriteten eller ydeevnen af webstedet eller Harry HR-platformen; eller (v) bruge webstedet eller Harry HR-platformen p√• en m√•de, der overbelaster eller truer integriteten, ydeevnen eller tilg√¶ngeligheden af webstedet eller Harry HR-platformen. Desuden m√• Webstedet eller Harry HR-platformen ikke bruges til at indsamle, administrere eller behandle f√łlsomme personlige oplysninger, og Harry HR har intet ansvar, der kan v√¶re et resultat af Kundens eller Brugernes brug af Webstedet eller Harry HR-platformen til at indsamle eller behandle f√łlsomme personlige oplysninger. Navnlig m√• de kategorier af Brugerattributter, der oprettes af Kundens kontoadministrator, ikke oprettes p√• en s√•dan m√•de, at det vil resultere i indtastning af F√łlsomme Personoplysninger. Kunden er ansvarlig for at informere Brugerne om, at f√łlsomme personoplysninger ikke b√łr indsendes p√• Harry HR-platformen. I tilf√¶lde af mistanke om overtr√¶delse af dette afsnit kan Harry HR suspendere Kundens og Brugernes adgang til Webstedet eller Tjenesterne uden forudg√•ende varsel, ud over de andre retsmidler, som Harry HR m√•tte have. HARRY HR P√ÖTAGER SIG INTET ANSVAR FOR ENHVER UACCEPTABEL BRUG AF HARRY HR-PLATFORMEN.
 6. Kontosikkerhed og adgang. Kunden og Brugerne skal tage alle rimelige skridt til at forhindre uautoriseret adgang til Harry HR-platformen, herunder ved at beskytte deres adgangskoder og andre loginoplysninger. Kunden er ansvarlig for enhver aktivitet p√• sin konto (bortset fra aktivitet, som Harry HR er direkte ansvarlig for, og som ikke udf√łres i overensstemmelse med Kundens instruktioner), uanset om Kunden har godkendt denne aktivitet eller ej. Kunden eller Brugerne skal straks underrette Harry HR, hvis de f√•r kendskab til uautoriseret adgang til eller brug af deres konto.
 7. Kundesystemer. Kunden er ansvarlig for at vedligeholde og opdatere alle operativsystemer, internetbrowsere, antivirusprogrammer eller anden software, som Brugerne bruger til at få adgang til og bruge Tjenesterne. Tjenesterne fungerer muligvis ikke korrekt, hvis Kundens operativsystemer, internetbrowsere og antivirusprogrammer ikke er opdaterede.
 8. Uacceptabel adf√¶rd fra brugernes side. For at bidrage til at sikre en sikker og produktiv brug af Harry HR-platformen m√• Brugerne ikke, og Kunden skal sikre, at Brugerne ikke udviser upassende adf√¶rd, herunder (i) fors√łg p√• at afsl√łre en Brugers identitet; (ii) udgive sig for at v√¶re en anden person eller enhed; (iii) bruge Tjenesterne til at sende spam eller p√• anden m√•de uopfordrede meddelelser i strid med g√¶ldende lovgivning; eller (iv) tillade indsendelse af kundedata eller bruge kundedata p√• en m√•de, der er ulovlig, skadelig, truende, kr√¶nkende, voldelig, voldelig, chikanerende, √¶rekr√¶nkende, injurierende, vulg√¶r, obsk√łn, forn√¶rmende, uanst√¶ndig, ydmygende, hadefuld, uetisk eller p√• anden m√•de anst√łdelig, herunder baseret p√• race, etnicitet, national oprindelse, religi√łst tilh√łrsforhold, seksuel orientering, k√łn, k√łnsidentitet eller fysisk eller psykisk handicap. Kunden og Brugerne forst√•r, at de ved at bruge Tjenesterne kan blive udsat for Kundedata, der er indsendt af Brugere, som er i strid med dette afsnit, og Harry HR vil under ingen omst√¶ndigheder v√¶re ansvarlig p√• nogen m√•de for s√•danne Kundedata. Harry HR har ret til efter eget sk√łn at fjerne enhver Kundedata, der overtr√¶der de Generelle Vilk√•r, og til at afsl√łre en Brugers identitet over for Kunden eller enhver myndighed, hvis loven kr√¶ver det, hvis en s√•dan Bruger overf√łrer Kundedata i strid med dette Afsnit. KUNDEN OG BRUGERNE SKAL RESPEKTERE DEN ELLER DE KONTRAKTANSATTE MEDARBEJDER(E) AF EN KUNDES RET TIL AT FORBLIVE ANONYME. Det er Kundens ansvar at overv√•ge og kontrollere alle aktiviteter, der udf√łres af Brugere p√• Harry HR-platformen. Harry HR er ikke forpligtet til at gennemg√•, hvordan Brugere bruger Harry HR-platformen, herunder hvordan Kontraktansatte(r) af en kundes medarbejdere besvarer unders√łgelser og afstemninger og giver feedback og kommentarer. HARRY HR P√ÖTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UACCEPTABEL ADF√ÜRD FRA BRUGERNES SIDE.
 9. Skadesl√łsholdelse fra Kunden eller brugeren. Kunden eller Brugeren skal forsvare, skadesl√łsholde og holde Harry HR og dens officerer, direkt√łrer, aktion√¶rer, for√¶ldre, datterselskaber, agenter, efterf√łlgere og overdragere skadesl√łse for ansvar, skader og omkostninger, herunder p√•l√łbne renter og rimelige advokatsal√¶rer, der opst√•r som f√łlge af eller er relateret til et krav fra tredjepart i forbindelse med (i) indholdet eller arten af Kundedata, herunder Kundedata i strid med afsnit 2.5 (Uacceptabel brug) eller 2.8 (Uacceptabel adf√¶rd fra brugernes side); (ii) brud p√• garantierne i afsnit 2.10 (Overholdelse af love) og afsnit 4.1 (Kundedata);(iii) Kundens eller en Brugers p√•st√•ede eller faktiske brug, misbrug, upassende brug eller manglende brug af webstedet eller tjenesterne, herunder i strid med afsnit 2.5 (Uacceptabel brug) eller 2.8 (Uacceptabel adf√¶rd fra brugernes side). Harry HR skal give Kunden eller Brugeren hurtig skriftlig meddelelse om ethvert s√•dant krav, s√łgsm√•l eller procedure og give Kunden eller Brugeren ret til at p√•tage sig det eksklusive forsvar og kontrol og samarbejde med alle rimelige anmodninger, der hj√¶lper Kunden eller Brugeren med at forsvare og afvikle en s√•dan sag. Kunden eller brugeren m√• ikke indg√• forlig eller indg√• forlig om s√•danne krav, s√łgsm√•l eller sager uden Harry HR's forudg√•ende skriftlige samtykke, som ikke m√• n√¶gtes uden grund, n√•r (a) det resulterer i ansvar eller indr√łmmelse af ansvar fra Harry HR's side; (b) forliget ikke omfatter en fuldst√¶ndig ansvarsfritagelse for Harry HR; eller (c) forliget omfatter andre vilk√•r end en fuldst√¶ndig ansvarsfritagelse for Harry HR og betaling af penge.
 10. Overholdelse af love. Ved levering eller brug af tjenesterne skal parterne overholde alle gældende love, herunder love om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende love om bekæmpelse af korruption. Kunden er også ansvarlig for at indhente ethvert samtykke, der kræves i henhold til gældende lovgivning fra sine brugere eller for at have en legitim interesse i at give Kunden mulighed for at bruge Tjenesterne og for at give Harry HR mulighed for at levere Tjenesterne i overensstemmelse med de Generelle Vilkår.
 11. Brugernes overholdelse af reglerne. Kunden skal sikre, at dens brugere overholder alle gældende love, herunder love om beskyttelse af personlige oplysninger, når de bruger eller får adgang til Harry HR-platformen, og at sådanne brugere er underlagt og overholder de generelle vilkår.

3. SERVICEGEBYRER FOR HARRY HR-PLATFORMEN OG FAKTURERING

 1. Gebyrer for service. Som betaling for Tjenesterne skal Kunden betale Harry HR de gebyrer, der gælder for den valgte abonnementsplan, som angivet på Webstedet eller i et skriftligt tilbud fra Harry HR, som kan være på en månedlig, årlig eller flerårig periode ("Tjenestegebyrer"). Servicegebyrerne fastsættes i overensstemmelse med antallet af aktive brugere. Tjenestegebyrer, der gælder for et månedligt abonnement, faktureres månedligt og skal betales på fakturadagen. Tjenestegebyrer, der gælder for et årsabonnement, faktureres årligt ved begyndelsen af den årlige periode og skal betales inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen. Serviceafgifter for et flerårigt abonnement faktureres ved begyndelsen af abonnementsperioden og skal betales inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen.
 2. Fornyelse. For m√•nedlige abonnementer vil Kundens abonnement automatisk blive fornyet den f√łrste dag efter udl√łbet af en abonnementsm√•ned ("Fornyelsesdato") for en yderligere abonnementsperiode p√• en m√•ned, medmindre Kunden opsiger sit abonnement inden Fornyelsesdatoen i overensstemmelse med afsnit 8.2(i) (Opsigelse). Hvis Kunden har en √•rlig eller fler√•rig abonnementsperiode, skal Harry HR sende en meddelelse om fornyelse mindst tredive (30) dage f√łr udl√łbsdatoen for den √•rlige eller fler√•rige abonnementsperiode. Kunden kan forny sit abonnement for den samme abonnementsperiode inden periodens udl√łb, i modsat fald oph√łrer de Generelle Vilk√•r i overensstemmelse med afsnit 8.1 (Varighed). Serviceafgifter, der g√¶lder for en s√•dan fornyelse, er Harry HR's standardserviceafgifter som angivet p√• webstedet p√• tidspunktet for fornyelsen.
 3. √Ündring i antallet af aktive brugere. Serviceafgifterne fasts√¶ttes i overensstemmelse med antallet af aktive brugere. Hvis Kunden √łnsker at √łge antallet af brugere, der har tilladelse til at f√• adgang til og bruge Harry HR-platformen, kan Kunden g√łre dette p√• f√łlgende m√•de:
  1. √Örligt eller fler√•rigt abonnement. Kunden med et √•rligt eller fler√•rigt abonnement kan til enhver tid √łge antallet af autoriserede aktive brugere via afsnittet "fakturering" p√• Harry HR-platformen. Eventuelle ekstra servicegebyrer i forbindelse med en s√•dan for√łgelse af antallet af autoriserede aktive brugere fordeles forholdsm√¶ssigt over den resterende periode af Kundens aktuelle abonnementsperiode, opkr√¶ves p√• Kundens konto og forfalder og skal betales ved implementeringen af en s√•dan for√łgelse af antallet af autoriserede aktive brugere.
  2. M√•nedligt abonnement. Kunden med et m√•nedligt abonnement kan til enhver tid √łge antallet af autoriserede aktive brugere uden at skulle betale yderligere servicegebyrer i forbindelse med en s√•dan for√łgelse af antallet af autoriserede aktive brugere i den resterende del af den aktuelle abonnementsperiode. Antallet af autoriserede betalte brugere p√• det fornyede abonnement skal v√¶re antallet af autoriserede brugere p√• den sidste dag i den dav√¶rende aktuelle abonnementsperiode, der udl√łber.
 4. Justering af antallet af aktive brugere ved fornyelse. Ved fornyelse af en abonnementsperiode fasts√¶ttes servicegebyrerne p√• f√łlgende m√•de:
  1. √Örligt eller fler√•rigt abonnement. Medmindre Kunden giver andre instrukser inden fornyelsesdatoen, skal antallet af autoriserede betalte aktive brugere i det fornyede abonnement v√¶re det h√łjeste af (i) autoriserede betalte aktive brugere i den aktuelle abonnementsperiode og (ii) det faktiske antal brugere, der bruger Harry HR-platformen i den aktuelle abonnementsperiode, for hver fornyelse af et √•rligt eller fler√•rigt abonnement. Hvis antallet af Aktive brugere overstiger antallet af autoriserede Aktive brugere i l√łbet af en √•rsperiode, har Harry HR ret til betaling af eventuelle ekstra servicegebyrer i forbindelse med s√•danne ekstra Aktive brugere fordelt p√• resten af abonnementsperioden. I et s√•dant tilf√¶lde skal Harry HR underrette Kunden inden fakturering af de g√¶ldende Tjenesteafgifter.
  2. M√•nedligt abonnement. Antallet af autoriserede betalte brugere til det fornyede abonnement skal v√¶re antallet af autoriserede brugere p√• den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode, der udl√łber.
 5. Ingen tilbagebetaling. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri, kan betalinger ikke refunderes, og der er ingen refusioner eller kreditter for delvist anvendte perioder eller antal brugere.
 6. Gebyrer for forsinket betaling. Harry HR har ret til at suspendere tjenesterne uden varsel, hvis Kundens fakturerede servicegebyrer er forfaldne. Tjenesterne skal genoprettes inden for en (1) arbejdsdag efter betaling.
 7. Gratis pr√łveperiode eller Freemium-abonnement. Hvis Kunden tilmelder sig en gratis pr√łveperiode eller et freemium-abonnement for Tjenesterne, stiller Harry HR s√•danne Tjenester gratis til r√•dighed for Kunden p√• pr√łve- eller freemium-basis indtil det tidligste af (i) udl√łbet af den gratis pr√łveperiode, der g√¶lder for Kunden; (ii) startdatoen for et betalt abonnement, som Kunden har k√łbt for s√•danne Tjenester; eller (iii) oph√łr af pr√łveperioden eller freemium-abonnementet p√• et hvilket som helst tidspunkt af Harry HR eller Kunden efter eget sk√łn.
 8. Tredjeparts betalingsformidler. Harry HR forbeholder sig ret til at bruge en tredjepart, der er PCI-DSS-kompatibel, til alle faktureringer og modtagelse af betalinger i henhold til dette. Kunden giver hermed Harry HR tilladelse til at dele betalingsoplysninger, som kan omfatte personlige oplysninger, med en sådan tredjeparts betalingsbehandler, herunder med henblik på at opdatere Kundens betalingsmetode.
 9. Skatter og afgifter. Medmindre andet er angivet, omfatter servicegebyrerne ikke skatter, afgifter, told eller lignende statslige vurderinger, herunder moms, salg, brugs- eller kildeskat, der kan opkr√¶ves af lokale, statslige, provinsielle eller udenlandske jurisdiktioner (samlet "skatter"). Kunden er ansvarlig for at betale Skatter, bortset fra de skatter, der kan opkr√¶ves hos Harry HR p√• grundlag af dennes indkomst. Harry HR fakturerer Kunden for s√•danne Skatter, hvis Harry HR har en juridisk forpligtelse til at g√łre det, og Kunden skal betale s√•danne Skatter, hvis de faktureres p√• denne m√•de.

4. DATA

 1. Kundeoplysninger. Kunden eller brugeren erkl√¶rer og garanterer, at han/hun ejer eller har opn√•et alle n√łdvendige rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser og har opn√•et alle n√łdvendige samtykker til at overf√łre kundedata i forbindelse med de generelle vilk√•r, og at kundedata ikke kr√¶nker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder og anvendes i overensstemmelse med enhver arbejdslovgivning, der g√¶lder for kunden. Kunden eller brugeren giver Harry HR en verdensomsp√¶ndende, ikke-eksklusiv, evig og royaltyfri ret til at f√• adgang til, bruge, behandle, kopiere, distribuere, distribuere, udf√łre, eksportere og vise Kundedata, kun i det omfang det er tilladt ved lov og i det omfang det med rimelighed er n√łdvendigt (i) for at levere, vedligeholde og forbedre Tjenesterne; (ii) for at forhindre eller l√łse service-, sikkerheds-, support- eller tekniske problemer; eller (iii) at skabe anonymiserede og aggregerede data, der ikke er relateret til en specifik kunde, som ikke udg√łr kundedata og ejes af Harry HR, herunder til brug som benchmarking og markedsf√łringsform√•l i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken eller som ellers udtrykkeligt og skriftligt er tilladt af kunden eller som kr√¶vet af loven. Denne ret forts√¶tter med hensyn til anomymiserede data og eventuelle resterende sikkerhedskopier af Kundedata, der er lavet som led i den almindelige forretningsgang, selv efter at de Generelle Vilk√•r er oph√łrt.
 2. Kundeoplysninger er underlagt anonymitet og fortrolighed. Svarene p√• unders√łgelser, svar p√• afstemninger, kommentarer, feedbacks og forslag fra en eller flere af en kundes kontraktansatte medarbejdere er anonyme og fortrolige, medmindre den eller de kontraktansatte medarbejdere v√¶lger inden for Harry HR-platformen at fjerne anonymiteten og fortroligheden med hensyn til s√•dant indhold. Alle kundedata, for hvilke en kundes kontraktansatte medarbejder(e) ikke har valgt at fjerne anonymiteten og fortroligheden, skal holdes fortrolige af Harry HR og deles ikke med kunden. Hvis Harry HR modtager en anmodning fra en Kontraktansat(e) hos en kunde om at slette sin kommentar, som kan indeholde Personoplysninger, eller fra en Bruger om at modtage de Personoplysninger vedr√łrende ham eller hende, som han eller hun har givet til Kunden, og som behandles af Harry HR, bemyndiger Kunden hermed Harry HR til at efterkomme denne anmodning.
 3. Beskyttelse af kundedata. Harry HR opbevarer og behandler kundedata i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken og databehandlingstillægget, hvor det er relevant. Harry HR har implementeret tekniske, organisatoriske og administrative systemer, politikker og procedurer samt andre foranstaltninger, der er beskrevet i Privatlivspolitikken, for at bidrage til at sikre sikkerheden, integriteten, tilgængeligheden og fortroligheden af Kundedata og for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til eller brug af Kundedata. Ikke desto mindre indebærer hosting af data online risici for uautoriseret videregivelse, tab eller eksponering, og ved at få adgang til og bruge Harry HR-platformen påtager Kunden sig sådanne risici, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller ulovlig adfærd fra Harry HR's side.

Telemetriske data fra webstedet og Harry HR-platformen

 1. Telemetriske data. I det omfang loven tillader det, udg√łr telemetriske data vedr√łrende brugernes adgang til og brug af webstedet og Harry HR-platformen (herunder funktioner p√• webstedet og Harry HR-platformen, der anvendes af brugerne, stack trace-data og rapporter i forbindelse hermed) og de anonymiserede eller aggregerede data, der er afledt af s√•danne telemetriske data, ikke kundedata og ejes af Harry HR.

Personlige oplysninger

 1. Personlige oplysninger. Ved brug af Tjenesterne og/eller ved adgang til Hjemmesiden, herunder ved at abonnere p√• Harry HR's nyhedsbrev, ved at downloade indhold fra Hjemmesiden eller ved at bruge Hjemmesidens chatbot, kan Kunden og/eller Brugeren overf√łre til Harry HR, og Harry HR kan indsamle, f√• adgang til eller behandle Personlige oplysninger, herunder, hvor det er relevant, Kundedata, der indeholder Personlige oplysninger. Harry HR skal indsamle, f√• adgang til eller behandle alle Personoplysninger i overensstemmelse med Privatlivspolitikken. Kunden og/eller Brugeren giver samtykke til overf√łrsel, behandling og opbevaring af Personoplysninger i overensstemmelse med de Generelle Vilk√•r og Privatlivspolitikken og Databehandlingstill√¶gget, hvor det er relevant.

Fortrolige oplysninger

 1. Fortrolige oplysninger. "Fortrolige oplysninger" er alle ikke-offentlige, fortrolige eller f√łlsomme oplysninger, herunder kundedata, der videregives af en part eller p√• dennes vegne ("den videregivende part") til den anden part ("den modtagende part"), og udelukker alle oplysninger, der er:
  1. med forbehold af gældende love om beskyttelse af privatlivets fred, er offentligt tilgængelig eller senere bliver offentligt tilgængelig på anden måde end ved brud på de generelle vilkår;
  2. som dokumenteret og dokumenteret kompetent bevismateriale: a) er kendt af den modtagende part eller dennes ansatte, agenter eller repr√¶sentanter f√łr en s√•dan videregivelse, eller b) uden at anvende de fortrolige oplysninger er udviklet uafh√¶ngigt af den modtagende part eller dennes ansatte, agenter eller repr√¶sentanter efter en s√•dan videregivelse, eller
  3. som dokumenteret og dokumenteret kompetent bevismateriale, der efterf√łlgende lovligt er indhentet af den modtagende part eller dennes ansatte, agenter eller repr√¶sentanter fra en tredjepart uden fortrolighedskrav, forudsat at denne kilde ikke, s√• vidt den modtagende part ved, har overtr√•dt sine forpligtelser til ikke at videregive oplysninger over for den videregivende part.
 2. Brug eller videregivelse af fortrolige oplysninger. Den modtagende part m√• kun anvende eller videregive fortrolige oplysninger for at ud√łve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til de generelle vilk√•r. Den modtagende part skal udvise samme grad af omhu og beskyttelse med hensyn til de fortrolige oplysninger som med hensyn til sine egne fortrolige oplysninger, og under alle omst√¶ndigheder mindst samme omhu og forsigtighed som med hensyn til sine egne fortrolige oplysninger. Den modtagende part m√• hverken direkte eller indirekte videregive, kopiere, distribuere, genudgive eller give tredjemand adgang til fortrolige oplysninger, bortset fra at Harry HR kan videregive fortrolige oplysninger til sine tredjepartstjenesteudbydere i forbindelse med udf√łrelsen eller forbedringen af tjenesterne, i hvilket tilf√¶lde Harry HR sikrer, at tredjeparten opretholder en rimelig datapraksis for at opretholde fortroligheden og sikkerheden af de fortrolige oplysninger og forhindre uautoriseret adgang. Uanset ovenst√•ende kan den modtagende part videregive fortrolige oplysninger i henhold til g√¶ldende lovgivning eller af en beh√łrig juridisk eller statslig myndighed. Den modtagende part skal give den videregivende part hurtig meddelelse om ethvert s√•dant lovm√¶ssigt eller statsligt krav og skal p√• rimelig vis samarbejde med den videregivende part i ethvert fors√łg p√• at s√łge en beskyttelsesordre eller p√• anden m√•de at bestride en s√•dan kr√¶vet videregivelse, p√• den videregivende parts regning. Bestemmelserne i dette afsnit tr√¶der i stedet for enhver tidligere aftale om hemmeligholdelse af og mellem parterne, og en s√•dan aftale har ingen yderligere gyldighed eller virkning.
 3. Tilbagelevering af fortrolige oplysninger. Efter opsigelse eller udl√łb af de generelle vilk√•r og efter anmodning fra en part skal den anden part returnere alle fortrolige oplysninger til den anden part; dog kan hver part beholde kopier af den anden parts fortrolige oplysninger udelukkende med henblik p√• arkivering, revision, disaster recovery, juridiske og/eller lovgivningsm√¶ssige form√•l, forudsat at den part, der beholder oplysningerne, ikke anvender de beholdte fortrolige oplysninger til andre form√•l.
 4. Overlevelse af fortrolighedsforpligtelser. Med forbehold af g√¶ldende lovgivning overlever hver parts ovenn√¶vnte forpligtelser med hensyn til fortrolige oplysninger enhver opsigelse eller udl√łb af de generelle vilk√•r og forts√¶tter i en periode p√• tre (3) √•r efter opsigelse eller udl√łb af perioden, medmindre g√¶ldende lovgivning kr√¶ver, at de fortrolige oplysninger skal opbevares i en l√¶ngere periode.

Yderligere rettigheder

 1. Parterne kan v√¶re underlagt yderligere vilk√•r og betingelser i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679). S√•danne vilk√•r kan findes i databehandlingstill√¶gget, der er tilg√¶ngeligt p√• https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, som hermed er indarbejdet ved henvisning og udg√łr en del af de generelle vilk√•r, i det omfang det er relevant. I tilf√¶lde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem databehandlingstill√¶gget og de generelle vilk√•r har databehandlingstill√¶gget forrang.

5. HARRY HR's GARANTIER OG AFSKELIGHEDSFORKLARINGER

 1. Harry HR erkl√¶rer og garanterer, at: (i) Harry HR-platformen ikke kr√¶nker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder eller udg√łr misbrug eller tilegnelse af en forretningshemmelighed; (ii) at Kundens brug af Harry HR-platformen ikke kr√¶nker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, forudsat at Kunden anvender den korrekt; og (iii) at Harry HR har ret til at give Kunden adgang til og brug af Harry HR-platformen.
 2. Ansvarsfraskrivelse. HARRY HR GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER HARRY HR-PLATFORMEN VIL V√ÜRE UAFBRUDT, RETTIDIG, FEJLFRI, FEJLFRI, FRI FOR VIRUS ELLER FRI FOR ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER IKKE VIL V√ÜRE GENSTAND FOR UAUTORISERET BRUG ELLER AFSL√ėRING. KUNDEN ACCEPTERER, AT HJEMMESIDEN OG HARRY HR-PLATFORMEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILG√ÜNGELIG", MED ALLE EVENTUELLE FEJL OG MANGLER. HARRY HR GIVER INGEN ERKL√ÜRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORM√ÖL. OPLYSNINGER, DER ER UDARBEJDET AF TREDJEPARTER, OG SOM DER KAN GIVES ADGANG TIL P√Ö WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN, ER IKKE GODKENDT AF HARRY HR OG ER MULIGVIS IKKE BLEVET GENNEMG√ÖET AF HARRY HR OG FORBLIVER TREDJEPARTENS ANSVAR. HARRY HR KONTROLLERER IKKE KUNDEDATA OG GARANTERER IKKE N√ėJAGTIGHEDEN, INTEGRITETEN ELLER KVALITETEN AF S√ÖDANNE KUNDEDATA OG AF OPLYSNINGER, DER ER INDHENTET VIA WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN. KUNDEN ER ALENE ANSVARLIG FOR AT VURDERE N√ėJAGTIGHEDEN, P√ÖLIDELIGHEDEN, FULDST√ÜNDIGHEDEN OG ANVENDELIGHEDEN AF KUNDEDATA OG ALLE OPLYSNINGER, DER ER INDHENTET VED BRUG AF WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN, OG FOR AT TR√ÜFFE OG GENNEMF√ėRE BESLUTNINGER BASERET P√Ö S√ÖDANNE OPLYSNINGER OG FOR AT H√ÖNDTERE EVENTUELLE RELATEREDE KONSEKVENSER. HARRY HR P√ÖTAGER SIG INTET ANSVAR FOR S√ÖDANNE OPLYSNINGER, SOM KUNDEN H√ÖNDTERER VIA WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN.
 3. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
 4. Dollar Cap. UNDTAGEN I TILF√ÜLDE AF SVIG, FYSISK SKADE ELLER D√ėD ELLER FORS√ÜTLIG ELLER GROV FEJL FRA EN AF PARTERNES SIDE, FOR DEN ERSTATNING FOR KR√ÜNKELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET, DER ER OMHANDLET I AFSNIT 7.2 (ERSTATNING), ELLER FOR KUNDENS ERSTATNINGSFORPLIGTELSER, DER ER OMHANDLET I AFSNIT 2.9 (SKADESL√ėSHOLDELSE FRA KUNDEN ELLER BRUGEREN), M√Ö INGEN AF PARTERNES SAMLEDE, KUMULATIVE ANSVAR FOR DOKUMENTEREDE DIREKTE SKADER, DER SKYLDES ELLER ER RELATERET TIL DE GENERELLE VILK√ÖR, UNDER INGEN OMST√ÜNDIGHEDER OVERSTIGE DET SAMLEDE BEL√ėB, SOM KUNDEN I GIVET FALD HAR BETALT OG SKAL BETALE I HENHOLD TIL N√ÜRV√ÜRENDE AFTALE I DE 12 M√ÖNEDER FORUD FOR DEN SIDSTE BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL ANSVAR, ELLER HUNDREDE DOLLARS I TILF√ÜLDE AF EN BRUGER. EKSISTENSEN AF MERE END √ČT KRAV UDVIDER ELLER FORL√ÜNGER IKKE DENNE GR√ÜNSE. PARTERNE FORST√ÖR, AT DET V√ÜSENTLIGE FORM√ÖL MED DETTE AFSNIT ER AT FORDELE RISICIENE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE MELLEM PARTERNE OG BEGR√ÜNSE DET POTENTIELLE ANSVAR I BETRAGTNING AF SERVICEGEBYRERNE, SOM VILLE HAVE V√ÜRET V√ÜSENTLIGT H√ėJERE, HVIS HARRY HR SKULLE P√ÖTAGE SIG YDERLIGERE ANSVAR UD OVER DET, DER ER FASTSAT HERI. HARRY HR HAR BASERET SIG P√Ö DISSE BEGR√ÜNSNINGER VED AFG√ėRELSEN AF, OM DER SKAL GIVES RETTIGHEDER TIL ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE.
 5. UNDER INGEN OMST√ÜNDIGHEDER KAN EN PART V√ÜRE ANSVARLIG OVER FOR DEN ANDEN PART FOR TAB AF FORTJENESTE, INDT√ÜGTER, GOODWILL, FORRETNING ELLER DATA ELLER NOGEN FORM FOR F√ėLGESKADER, INDIREKTE, SPECIELLE, TILF√ÜLDIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, DER OPST√ÖR SOM F√ėLGE AF ELLER ER RELATERET TIL DE GENERELLE VILK√ÖR, UANSET HVAD DER ER FOR√ÖRSAGET, UANSET OM DET ER KONTRAKTM√ÜSSIGT, ERSTATNINGSRETLIGT ELLER I HENHOLD TIL NOGEN ANDEN ANSVARSTEORI, OG UANSET OM PARTEN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR S√ÖDANNE SKADER, UNDTAGEN I TILF√ÜLDE AF FORS√ÜTLIG ELLER GROV FEJL FRA PARTENS SIDE. OVENST√ÖENDE UDELUKKELSER G√ÜLDER IKKE I DET OMFANG, DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL G√ÜLDENDE LOVGIVNING.
 6. Hvis Kunden hyrer en konsulent til at udf√łre tjenester i forbindelse med implementeringen og brugen af Harry HR-platformen, har Harry HR intet ansvar i forbindelse med s√•danne tjenester.
 7. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG FEEDBACK
 8. Der er ikke givet nogen rettigheder. Harry HR beholder alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til webstedet og Harry HR-platformen og det indhold, som kunden får adgang til via webstedet og Harry HR-platformen, bortset fra kundedata. De Generelle Vilkår giver ikke Kunden nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til eller på hjemmesiden eller Harry HR-platformen eller til Harry HR's logoer og andre varemærker. Kunden eller Brugerne må ikke fjerne, ændre eller skjule nogen ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret, der findes på eller på webstedet eller Harry HR-platformen.
 9. Harry HR vil forsvare, skadesl√łsholde og holde Kunden og dennes funktion√¶rer, direkt√łrer, aktion√¶rer, for√¶ldre, datterselskaber, agenter, efterf√łlgere og overdragere skadesl√łse mod eventuelle tab i forbindelse med krav fra tredjepart, dog med den betingelse, at Harry HR ikke har noget ansvar i det omfang tab i forbindelse med krav fra tredjepart mod Kunden skyldes (i) indholdet eller arten af Kundedata; (ii) ethvert produkt, der ikke er fra Harry HR; eller (iii) enhver √¶ndring, kombination eller udvikling af Harry HR-platformen, der ikke udf√łres af Harry HR. Kunden skal give Harry HR hurtig skriftlig meddelelse om enhver erstatningspligtig sag vedr√łrende krav fra tredjepart og give Harry HR ret til at p√•tage sig det eksklusive forsvar og kontrol og samarbejde med enhver rimelig anmodning om at bist√• Harry HR i forsvaret og afviklingen af en s√•dan sag. Harry HR m√• ikke indg√• forlig eller indg√• forlig i nogen erstatningspligtig sag vedr√łrende krav fra tredjemand, der resulterer i ansvar eller indr√łmmelse af ansvar fra Kundens side, uden Kundens forudg√•ende skriftlige samtykke, som ikke m√• n√¶gtes uden grund. Harry HR m√• ikke indg√• forlig eller indg√• forlig om en erstatningspligtig sag vedr√łrende et krav fra tredjemand uden kundens forudg√•ende skriftlige samtykke, som ikke m√• n√¶gtes uden grund, n√•r (a) det resulterer i ansvar eller indr√łmmelse af ansvar fra kundens side, (b) forliget ikke omfatter en fuldst√¶ndig ansvarsfritagelse for de skadesl√łsholdte parter, eller (c) forliget omfatter andre vilk√•r end en fuldst√¶ndig ansvarsfritagelse for de skadesl√łsholdte parter og betaling af penge. I forbindelse med dette afsnit g√¶lder f√łlgende definitioner:
  1. "erstatningspligtig sag vedr√łrende krav fra tredjepart": enhver retslig, administrativ eller voldgiftssag, retssag, krav, unders√łgelse eller sag anlagt mod kunden som f√łlge af et krav fra tredjepart om, at den software, der anvendes i Harry HR-platformen, kr√¶nker en s√•dan tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder; og
  2. "Tab i forbindelse med krav fra tredjemand": ethvert bel√łb, der endeligt tildeles i eller betales som forlig i forbindelse med en erstatningspligtig sag vedr√łrende krav fra tredjemand.
 10. Feedback eller forslag, der sendes eller deles af Kunden eller Brugerne med Harry HR eller af Harry HR-platformen eller Webstedet for at forbedre Harry HR-platformen eller Webstedet, kan implementeres af Harry HR på enhver måde, herunder fremtidige forbedringer og ændringer af Webstedet eller Harry HR-platformen. I sådanne tilfælde giver Kunden og Brugerne Harry HR en ubegrænset, verdensomspændende, uigenkaldelig, evig, underlicensérbar, overdragelig, fuldt betalt og royaltyfri ret til at bruge sådanne tilbagemeldinger eller forslag til ethvert formål uden nogen forpligtelse eller kompensation til Kunden, Brugerne eller nogen tredjepart. Harry HR har desuden ret til at genbruge al generel viden, erfaring, knowhow, værker og teknologier, herunder idéer, koncepter, processer og teknikker, der er relateret til eller erhvervet i forbindelse med levering af tjenesterne.
 11. L√ėBETID OG OPSIGELSE
 12. De generelle vilk√•r tr√¶der i kraft fra ikrafttr√¶delsesdatoen og (i) for Kunden, indtil alle abonnementer p√• Harry HR-platformen, herunder alle fornyelser, er udl√łbet, eller indtil de opsiges af en eller begge parter i overensstemmelse med afsnit 8.2 (Opsigelse); eller (ii) for en Bruger, s√• l√¶nge han eller hun har adgang til webstedet eller Harry HR-platformen ("l√łbetid").I forbindelse med de generelle vilk√•r udl√łber en abonnementsperiode, hvis den ikke fornyes i henhold til afsnit 3.2 (Fornyelse).
 13. De generelle vilkår kan opsiges:
  1. af kunden til enhver tid, hvis han opsiger tjenesterne via sin konto på Harry HR-platformen eller hos en Harry HR-kunderepræsentant;
  2. af parterne på et hvilket som helst tidspunkt, hvis den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til de generelle betingelser. Hvis den væsentlige overtrædelse kan afhjælpes, kan de generelle vilkår kun opsiges, hvis overtrædelsen ikke er afhjulpet inden 15 dage efter, at en part har givet den anden part meddelelse om overtrædelsen. Af hensyn til klarheden skal enhver overtrædelse af afsnit 2.5 (Uacceptabel brug) og 2.8 (Uacceptabel adfærd fra brugernes side) fra Kundens side anses for at være en væsentlig overtrædelse af de generelle vilkår;
  3. af Harry HR, hvis kunden undlader at foretage betaling af servicegebyrerne inden for 15 dage efter, at Harry HR har givet meddelelse om, at s√•danne bel√łb er forfaldne til kunden; eller
  4. af Harry HR for nemheds skyld med mindst 30 dages forudgående skriftlig varsel for et månedligt abonnement eller med mindst 90 dages forudgående skriftlig varsel for et årligt eller flerårigt abonnement.
 14. Gebyr for f√łrtidig opsigelse - opsigelse af bekvemmelighedshensyn. Hvis kunden ensidigt opsiger denne aftale af bekvemmelighedshensyn f√łr udl√łbet af l√łbetiden og ikke har forudbetalt de samlede serviceafgifter, der skal betales i henhold til denne aftale, skal kunden som en likvideret erstatning betale et opsigelsesgebyr svarende til de resterende serviceafgifter i aftalen, som kunden endnu ikke har betalt ("opsigelsesgebyret"). Parterne fasts√¶tter, at det ovenfor beskrevne opsigelsesgebyr ikke er en b√łde, men snarere en rimelig erstatning baseret p√• parternes forventninger til arten af de tab, der kan v√¶re resultatet af en s√•dan opsigelse.
 15. Ingen tilbagebetaling i tilfælde af opsigelse. Afsnit 3.3 (Ingen tilbagebetaling) finder anvendelse, uanset årsagen til opsigelsen. Hvis Kunden har opsagt de generelle vilkår i henhold til afsnit 8.2 (ii), eller hvis Harry HR har opsagt de generelle vilkår i henhold til afsnit 8.2 (iv), skal Harry HR dog refundere alle forudbetalte servicegebyrer prorateret for den resterende del af den ubrugte periode. KUNDEN GIVER HERMED UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ ANVENDELSEN AF ARTIKEL 2125 TIL 2129 I DEN CIVILE LOVBOG I QUEBEC.
 16. Alle parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til dette afsnit, som if√łlge deres natur med rimelighed er beregnet til at overleve opsigelse eller udl√łb af de generelle vilk√•r, skal overleve opsigelse eller udl√łb af de generelle vilk√•r, herunder afsnit 2.5 (Uacceptabel brug), 2.8 (Uacceptabel adf√¶rd af brugere), 2.8 (Uacceptabel adf√¶rd af brugere), 2.9 (Kundens erstatning), 4.7 (Anvendelse eller videregivelse af fortrolige oplysninger), 5.2 (Ansvarsfraskrivelse), 6 (Ansvarsbegr√¶nsning), 7 (Intellektuel ejendomsret og feedback), 8 (Betingelse og opsigelse) og 9 (Generelt) skal overleve oph√¶velse af de generelle vilk√•r.

6. GENERELT

 1. Kunden giver Harry HR ret til at bruge Kundens firmanavn og logo som reference til markedsf√łrings- eller salgsfremmende form√•l, herunder p√• sit websted eller sin blog og i anden offentlig eller privat kommunikation med Harry HR's eksisterende eller potentielle kunder. Hvis Kunden p√• et hvilket som helst tidspunkt √łnsker at begr√¶nse denne rettighed, skal han/hun underrette Harry HR p√• f√łlgende e-mail: hi@harryhr.com. Kunden beholder alle rettigheder, titler og interesser i og til et s√•dant firmanavn og logo.
 2. G√¶ldende lov og v√¶rneting. De generelle vilk√•r skal udelukkende reguleres, fortolkes og h√•ndh√¶ves i overensstemmelse med de love, der g√¶lder i Nederlandene, uden henvisning til: (i) ethvert lovkonfliktprincip, der ville anvende materielle love i en anden jurisdiktion p√• parternes rettigheder eller forpligtelser, (ii) FN's konvention fra 1980 om kontrakter om internationale k√łb af varer eller (iii) andre internationale love. Enhver retssag, der p√• nogen m√•de vedr√łrer tjenesterne eller de generelle vilk√•r, skal udelukkende anl√¶gges og behandles i retskredsen Zuid-Holland i Nederlandene, og parterne giver afkald p√• enhver indsigelse om, at et s√•dant sted er uhensigtsm√¶ssigt eller uhensigtsm√¶ssigt. Hver part giver afkald p√• enhver ret til en n√¶vningesag i forbindelse med enhver sag eller retssag, der p√• nogen m√•de opst√•r som f√łlge af eller er relateret til tjenesterne eller de generelle vilk√•r.
 3. Specifikke ydelser. Uanset enhver anden bestemmelse i de generelle vilk√•r kan en part, der ikke overtr√¶der de generelle vilk√•r, ved overtr√¶delse af de generelle vilk√•r straks s√łge at h√•ndh√¶ve de generelle vilk√•r ved hj√¶lp af specifik opfyldelse eller p√•bud uden krav om kaution eller anden sikkerhedsstillelse.
 4. Force Majeure. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i de generelle vilk√•r, er Harry HR ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser p√• grund af en uforudsigelig og uimodst√•elig begivenhed, herunder eksterne √•rsager med samme karakteristika, som kan omfatte denial-of-service-angreb, fejl hos en tredjeparts hostingudbyder eller forsyningsudbyder, strejker, mangel, opt√łjer, brande, naturkatastrofer, krig, terrorisme og regeringsforanstaltninger.
 5. Ingen andre aftaler. De generelle vilk√•r er den fuldst√¶ndige og eksklusive erkl√¶ring om parternes aftale vedr√łrende emnet heri og erstatter alle mundtlige eller skriftlige tilbud, forst√•elser, erkl√¶ringer, betingelser, garantier, aftaler og anden kommunikation mellem parterne vedr√łrende dette, herunder, uden begr√¶nsning, alle aftaler om hemmeligholdelse vedr√łrende emnet heri, enhver dokumentation for en ordre samt alle vilk√•r eller dokumentation, som der ikke udtrykkeligt henvises til i disse generelle vilk√•r.
 6. Harry HR kan sende meddelelser i henhold til de generelle vilkår til kundens e-mail-kontaktpunkter, som kunden har oplyst. Kunden kan sende meddelelser i henhold til de generelle vilkår til Harry HR på hi@harryhr.com. Meddelelser anses for at være modtaget 24 timer efter, at de er blevet sendt.
 7. Overdragelse og efterf√łlgere. De generelle vilk√•r er bindende for og er til fordel for parternes respektive efterf√łlgere og overdragere.
 8. Ingen af parternes afkald p√• en misligholdelse af den anden parts opfyldelse af aftalen udg√łr et afkald p√• en efterf√łlgende misligholdelse eller misligholdelse fra den misligholdende parts side.
 9. I det omfang, det er tilladt i henhold til g√¶ldende lovgivning, giver parterne hermed afkald p√• enhver lovbestemmelse, der ville g√łre en bestemmelse i de generelle vilk√•r ugyldig eller p√• anden m√•de ikke kan h√•ndh√¶ves i nogen henseende. Hvis en bestemmelse i de generelle vilk√•r anses for at v√¶re ugyldig eller p√• anden m√•de ikke kan h√•ndh√¶ves, skal en s√•dan bestemmelse fortolkes s√•ledes, at den opfylder sit form√•l i det omfang, det er tilladt i henhold til g√¶ldende lovgivning, og de resterende bestemmelser i de generelle vilk√•r skal fortsat v√¶re fuldt ud g√¶ldende.
 10. Eksport af teknologi. Kunden må ikke eksportere software leveret af Harry HR eller på anden måde fjerne det fra Nederlandene eller Den Europæiske Union, medmindre det sker i overensstemmelse med alle gældende nederlandske og EU-love og -bestemmelser. Uden at begrænse det generelle indhold af ovenstående må Kunden ikke tillade, at en tredjepart får adgang til eller bruger webstedet eller Harry HR-platformen i eller eksporterer sådan software til et land, der er omfattet af en embargo fra Nederlandene eller Den Europæiske Union, eller eksportere den pågældende software til et land, der er omfattet af en embargo fra Nederlandene eller Den Europæiske Union.
 11. Lov om forbrugerbeskyttelse. Harry HR er et arbejdspladsv√¶rkt√łj, der er beregnet til brug for virksomheder og organisationer og ikke til forbrugerform√•l. I det omfang loven tillader det, g√¶lder lovgivningen om forbrugerbeskyttelse ikke.
 12. Uhensigtsm√¶ssig adf√¶rd. Kunden, dens brugere og Harry HR anerkender medarbejdernes ret til at arbejde i et milj√ł uden chikane, herunder seksuel chikane og diskrimination. Parterne m√• ikke, og de skal sikre, at deres respektive medarbejdere, agenter og repr√¶sentanter ikke udviser nogen adf√¶rd, der skaber et intimiderende, fjendtligt eller st√łdende arbejdsmilj√ł.

  Hvis der modtages en p√•stand om upassende adf√¶rd, chikane eller forskelsbehandling i forbindelse med disse generelle vilk√•r, er parterne enige om at samarbejde, s√• sagen kan blive unders√łgt p√• et prioriteret grundlag.

  En overtrædelse af dette afsnit betragtes som en væsentlig overtrædelse af de generelle vilkår.

 13. Parternes indbyrdes forhold. Parterne er uafh√¶ngige kontrahenter. De generelle vilk√•r skaber ikke et partnerskab, franchise, joint venture, agentur, tillidshverv eller ans√¶ttelsesforhold mellem parterne. Hver af parterne erkl√¶rer og garanterer, at de har bef√łjelse til at acceptere de generelle vilk√•r p√• vegne af den organisation, de repr√¶senterer.
 14. Medmindre Kunden har en afl√łsende skriftlig aftale med Harry HR, kan Harry HR √¶ndre de generelle vilk√•r fra tid til anden p√• sit websted, efterh√•nden som virksomhedens aktiviteter udvikler sig. Enhver √¶ndring af de generelle vilk√•r tr√¶der i kraft p√• den dato, hvor Harry HR offentligg√łr √¶ndringerne. Kunden og brugerne kan til enhver tid se den seneste version af de generelle vilk√•r ved at bes√łge denne side p√• https://harryhr.com/terms. Hvis Kunden eller Brugerne bruger Tjenesterne eller f√•r adgang til Hjemmesiden efter ikrafttr√¶delsesdatoen for eventuelle √¶ndringer, udg√łr denne brug eller adgang en accept af de reviderede Generelle Vilk√•r.
Sidst opdateret: 2022-10-06.