Harry HR

Medarbejderanalyse og indsigt

Employee Net Promoter Score - eNPS (del 1 af 2)

Medarbejdernes nettopromotor score - Harry HR

Når medarbejderne er begejstrede og investeret i deres arbejde, er de mere tilbøjelige til at yde deres bedste. Et positivt arbejdsklima, øgede muligheder og åbne kommunikationslinjer kan alle bidrage til medarbejderengagement. Når medarbejderne er uinteresserede, bliver deres præstationer dårligere. Dette har en langsigtet effekt på virksomhedens resultater, produktivitet og rentabilitet. Enkelt sagt kan uengagerede medarbejdere være ret dyre for din virksomhed.

Hvordan kan du derfor afgøre, om dine medarbejdere er tilstrækkeligt engagerede eller ej? Hvordan kvantificerer man medarbejderengagement? Employee Net Promoter Score, forkortet eNPS, er en ofte anvendt måling til dette formål.

Hvad er Employee Net Promoter Score eller kort sagt eNPS?

Det er et mål, der angiver sandsynligheden for, at dine medarbejdere vil anbefale din organisation som en god arbejdsplads. På grund af NPS' effektivitet i forbindelse med evaluering af forbrugerloyalitet har virksomhederne taget konceptet til sig for at måle medarbejdernes engagement.

Det er ikke let at vurdere medarbejdernes engagement. På grund af begrebets abstrakte karakter skal vi se ud over tal og kvantificeringer. Det er her, at medarbejdernes nettopromotorscore kommer ind i ligningen.

Employee net promoter score (eNPS) er en måling, der bruges til at afgøre, om medarbejderne er glade, tilfredse og loyale over for deres arbejdsgiver via en undersøgelse. Medarbejderne er fundamentet for enhver organisation. Medarbejdernes loyalitet er et afgørende tegn på din organisations fremtidige levedygtighed. eNPS er en yderst effektiv måling til at få indsigt i dine medarbejderes følelser og meninger. Det gør det muligt for dig at fastslå, hvilken indflydelse dine eksisterende forretningstaktikker har på medarbejdernes tilfredshed og engagement.

Employee Net Promoter Score ændrer dette spørgsmål for at undersøge medarbejdernes holdninger til deres arbejdsgiver: Hvor sandsynligt er det, at du vil anbefale [virksomhed X] som arbejdsplads? På samme måde som NPS hjælper med at konstruere en virksomheds unikke værditilbud og brandpositionering med henblik på at opbygge relationer med kunderne, kan eNPS hjælpe virksomheder med at udforme deres værditilbud til medarbejderne og forbedre deres employer brand. De kan derefter bruge disse begreber til at hjælpe medarbejderne med at udvikle følelsesmæssige forbindelser, engagement og loyalitet.

Sådan beregnes eNPS

eNPS er baseret på det samme princip som Net Promoter Score (NPS), som blev etableret i 1990'erne af Fred Reichheld, Bain & Company og Satmetrix. Kundeloyalitet kvantificeres ved hjælp af NPS, men medarbejdernes loyalitet kvantificeres ved hjælp af eNPS.

NPS bestemmes ved hjælp af svarene på følgende spørgsmål:

"How likely are you, on a scale of 0-10, to suggest our product/service to family or friends?"

eNPS er afledt af svarene på et sammenligneligt spørgsmål i en undersøgelse. eNPS-spørgsmålene, snarere end varer og tjenester, hjælper virksomhederne med at bestemme medarbejdernes loyalitet:

"How likely are you, on a scale of 0-10, to recommend our organization to family or friends?"

Den primære fordel ved eNPS er, at den giver et hurtigt og nemt overblik over, hvor loyale og engagerede en virksomheds medarbejdere er. Efterhånden som flere virksomheder indfører strategien, øges muligheden for benchmarking.

eNPS er en god langsigtet måling, da den giver dig mulighed for at evaluere, hvordan mange ting påvirker medarbejderne over tid, f.eks. over et år. Strategien er meget værdsat af både ledere og medarbejdere på grund af dens kortfattede karakter, hvilket gør den yderst tidseffektiv. Derudover kan du bruge resultaterne af eNPS-undersøgelsen til at bestemme antallet af promotorer, du har. Ved at inkludere et opfølgningsspørgsmål kan du desuden få oplysninger om, hvad der gør dem tilfredse. Som et resultat heraf kan du udvikle anbefalinger til at maksimere antallet af promotorer på arbejdspladsen. Når du anvender eNPS-tilgangen, skal du huske på, at tallene, der angiver, hvor sandsynligt det er, at medarbejderne vil anbefale organisationen, ikke afslører noget om de andre elementer, der bidrager til medarbejdernes trivsel. Hvis man kun bruger undersøgelsen uden opfølgende spørgsmål, er det umuligt at finde ud af, hvorfor visse medarbejdere er tilbageholdende med at anbefale deres arbejdsplads, mens andre er begejstrede.

Brug eNPS til at forbedre din organisation og medarbejderoplevelsen

Med dette i tankerne giver spørgsmålet om medarbejdernes Net Promoter Score alene et hurtigt overblik, der kan tjene som et solidt udgangspunkt. Der er dog behov for mere detaljerede undersøgelser for virkelig at forstå de underliggende årsager og for at kunne rette op på problemerne. Alternativt kan man som et supplement til eNPS-undersøgelsen stille et par opfølgende spørgsmål.

Med Harry HR - Measure® bliver din Employee Net Promoter Score beregnet helt automatisk og i realtid.

Bemærk venligst: Dette er del 1 af i alt 2 indlæg. Klik eller tryk her for at læse den anden del.

Del dette :

Relaterede indlæg