Harry HR

Aktivere eller deaktivere SatisQuestions

Hvis du vil deaktivere eller aktivere en eller flere tilfredshedsundersøgelser fra din løbende medarbejderundersøgelse, skal du først gå til oversigten over tilfredshedsundersøgelser i Harry HR Dashboard.

Efter enhver linje i oversigten er der en knap til at aktivere eller deaktivere en søjle, en undersøjle eller et specifikt tilfredsheds-spørgsmål.

Hvis du savner et SatisQuestion i oversigten, skal du kontrollere, om der er markeret Vis inaktiv øverst i oversigten. Som standard vises inaktive elementer ikke i oversigterne. Hvis du slår denne indstilling til, vil alle inaktive elementer også blive vist.

Deaktivering af en søjle, undersøjle eller et specifikt SatisQuestion har øjeblikkelig virkning. Disse tilfredshedsforespørgsler vil ikke længere blive vist til alle dine medarbejdere eller målrettede medarbejdere.

Aktivere eller deaktivere SatisQuestions
How would you rate this article?